Primera Sessió : 10:30 h

Segona Sessió : 12:30 h

Tercera Sessió: 16:30 h

Quarta Sessió: 18:30 h