Falla Benipeixcar

Falla

Benipeixcar

President: Raúl Sánchez Juan

Reina de la Falla: Débora Fernández Ferrer

Reina del Foc: Alba García Pizarro

Reina de la Festa: Jennifer Fernández Ferrer

Reina de la Poesia : Noelia Núñez García

 

President: Víctor Gómez Martí

Reina de la Falla: Paula Blay Pérez

Reina del Foc: Lucía Borrás Felguera

 


Executiva

VicepresidentAndrés Ascó Ferrer

Secretari/ària: Gema Marquina Marqués

Delegat/ada de Festes: Gisela Codina Orengo

Tresorer/era: Joan Borrás Mas

Loter/era: Inma Gregori Acosta

Delegat/ada de Cavalcades: Inma Signes Sancho

Delegat/ada de Llibret: Blanca Malonda Faus

Delegat/ada de Jocs :Vicent Tormos Pérez

Delegat/ada Artistic  Blanca Malonda Faus

Plaça Benipeixcar, Gandia, Valencia