Falla Crist Rei

Falla

Barri de Crist Rei

President Tomás Barchín Chova

Reina De La Falla: Maria Frasquet Pons

Reina Del Foc: Mónica Bixquert Turleque

Reina De La Festa: Mireia Roig Castellà

Reina De La Poesia: Isabel Gregori Esteve

President: Joel Barchin Signes

Reina Infantil De La Falla: Emma Domingo Gomar 

Reina Infantil Del Foc: Júlia López Banyuls 

Reina Infantil De La Festa: Ariadna Logroño Castelló

Reina Infantil de la Poesia: Alexandra Sansalvador González


Executiva

President Tomás Barchín Chova

Vice President David Escrivà Piqueras

Secretària Mireia Roig Castellà 

Delegat De Festes Jesús Maestre Garcia 

Tresorera Maria Frasquet Pons

Lotera MªDolores Rodriguez Balsera

Delegada De Cavalcades Olga Baeza Mayans

Delegada Emissió Joan Banyuls Belda 

Delegada De Llibret Vicent Bañuls Carbó

Delegada De Jocs Alicia Signes Aparisi

Delegada Artística Ariadna Apio Benedito

Carrer Nou d´Octubre 62, 46702 Gandia, Valencia, España