Falla Crist Rei

Falla

Barri de Crist Rei

President: Tomás Barchín Chova

Reinade la Falla: Mónica Bixquert Turleque

Reina del Foc: Natalia Sanz Moreno

Reina de la Festa: Ariadna Apio Benedicto

Reina De La Poesia: Miranda Martínez Arroyo

Reina de l’Art: Paloma Pelegrí Torregrosa 

President: Marc Bañuls Vercher 

Reina de la Falla: Alexandra Sansalvador González

Reina Infantil del Foc: Clara Ramos Garcia

Reina de la Festa: Marta Escrivá Moya


Executiva

President Tomás Barchín Chova

Vice President David Escrivà Piqueras

Secretària Mireia Roig Castellà 

Delegat De Festes Jesús Maestre Garcia 

Tresorera Maria Frasquet Pons

Lotera MªDolores Rodriguez Balsera

Delegada De Cavalcades Olga Baeza Mayans

Delegada Emissió Joan Banyuls Belda 

Delegada De Llibret Vicent Bañuls Carbó

Delegada De Jocs Alicia Signes Aparisi

Delegada Artística Ariadna Apio Benedito

Carrer Nou d´Octubre 62, 46702 Gandia, Valencia, España