Falla Lluis Belda

Falla

Passeig Lluis Belda

President: Joaquín Barber Peiró

Reina de la Falla: María Barber Deusa

Reina del Foc: Elena Pascual Camarena

Reina de la Festa: Marta García Puchol

Reina de la Poesia: María Cortell Merino

Reina de l’Art: Clara Piera Alcaráz

President:  Joel Sendra Gras

Reina de la Falla:  Carlota Sancho Ródenas

Reina del Foc:  Alejandra Sancho Ródenas


Falla Major 2015

Falla Major Infantil 2015

Executiva

President/a MIGUEL ESCRIVÁ BLANES

Vice President/a JOAQUIN BARBER PEIRÓ

Secretari/ària Mª AMPARO BARBER DURÁ

Delegat/ada de Festes MIGUEL ESCRIVÁ CARDONA

Tresorer/era CRISTINA PUCHOL CATALAYUD

Loter/era ESTHER GARCIA FELIS

Delegat/ada de Cavalcades Mª DOLORES GREGORI BORDES

Delegat/ada Emissió VICENTE CARLOS BARBER DURÁ

Delegat/ada de Llibret SARA GUILLEM CARDONA

Delegat/ada de Jocs JOAQUIN BARBER PEIRÓ

Delegat/ada Artístic BEGOÑA GRAS MARTINEZ

Carrer Sant Pere, 48 – 46701 – Gandia