Falla Lluis Belda

Falla

Passeig Lluis Belda

President: Miguel Escrivà Blanes

Reina de la Falla: Belén Cortell Merino

Reina del Foc: Dulce Martinez Garcia

Reina de la Festa: Sandra Catalán Pellicer

President:  Iago Donet Moya

Reina de la Falla:  Alba Fernandez Garcia

Reina del Foc:  Lucia Fernandez Garcia


Falla Major 2015

Falla Major Infantil 2015

Executiva

President/a MIGUEL ESCRIVÁ BLANES

Vice President/a JOAQUIN BARBER PEIRÓ

Secretari/ària Mª AMPARO BARBER DURÁ

Delegat/ada de Festes MIGUEL ESCRIVÁ CARDONA

Tresorer/era CRISTINA PUCHOL CATALAYUD

Loter/era ESTHER GARCIA FELIS

Delegat/ada de Cavalcades Mª DOLORES GREGORI BORDES

Delegat/ada Emissió VICENTE CARLOS BARBER DURÁ

Delegat/ada de Llibret SARA GUILLEM CARDONA

Delegat/ada de Jocs JOAQUIN BARBER PEIRÓ

Delegat/ada Artístic BEGOÑA GRAS MARTINEZ

Carrer Sant Pere, 48 – 46701 – Gandia