Falla Vila Nova

Falla

Vila Nova

President: Alejandro Bañuls Martí

Reina de la Falla: Lorena Carbó Rufat

Reina del Foc: Arantxa Carbó Rufat

Reina de la Festa: Marta Martí Pérez

Reina de la Poesia: Cristina Martins Rovira

Reina de l’Art: Laura Ferrando Gregori

President: Pepe Castelló Server

Reina de la Falla: Martina Faus Escrivá

Reina del Foc: Valeria Bolta Miñana

Reina de la Festa: Aina Donet Bolta

Reina de la Poesia: María Sánchis Carbonell

Reina de l’Art: Marta Orts Carbonell


Executiva

President/a: Alejandro Bañuls Martí 

Vice President/a: Vicente Faus Martínez 

Secretari/ària: Inma Carbó Bañuls 

Delegat/ada de Festes: Patty Koninckx Martí  

Tresorer/era: Mónica Castellá Aparisi 

Loter/era: Silvia Clavería López 

Delegat/ada de Cavalcades: Carola Timoner Mengual 

Delegat/ada Emissió: Salvador  Pérez Camarena 

Delegat/ada de Llibret: Fermí Romaguera Camarena  

Delegat/ada de Jocs: Álex Reig Macías 

Delegat/ada Artístic: Javier Ripoll Barchín

Carrer Jaime Torres, 14 bajo – Gandia, Valencia