Foc i Flama

Llibre oficial de les Falles de Gandia, declarat publicació d'interès turístic per resolució de la Presidència de la Generalitat Valenciana de 9 d’abril de 2019 publicada al DOGV núm. 8557 de 28 de maig de 2019