Equip de La Junta  

 – Federació de Falles de Gandia – 

Telmo Gadea

Telmo Gadea

President

Francisco Martínez

Francisco Martínez

Vicepresident de Relacions Públiques

Alicia Jiménez

Alicia Jiménez

Vocal

Juan J. Pérez

Juan J. Pérez

Vocal

Sandra Muñoz

Sandra Muñoz

Vocal

Oscar Morant

Oscar Morant

Secretari General

Borja Bover

Borja Bover

Vocal

Jordi G. Miragall

Jordi G. Miragall

Vicesecretari

María Moragues

María Moragues

Vocal

Santi Gomar

Santi Gomar

Vicepresident de Festes

Diego Rufat

Diego Rufat

Vocal

Josep A. Valls

Josep A. Valls

Comptador

Paula Vidal

Paula Vidal

Vocal