Laura Puig Martí, Fallera Major de Gandia 2019

Laura Puig Martí - Fallera Major de Gandia 2019

Laura Puig pertany actualment a la Falla de Grau però la seua vida fallera començà a la comissió Sant Nicolau Mosquit. Abans de complir un any es vestí de fallera per primera vegada, els seus pares volgueren transmetre-li la passió per les falles des de menudeta.

Ha ostentat diferents càrrecs al llarg dels seus 28 anys de vida, a les falles del 1999 va ser Reina de la Festa Infantil, l’any següent va ser la Reina de la Falla Infantili va pertanyer a la Cort d’Honor de la Fallera Major Infantil de Gandia, Alba Castaño del Olmo, a les falles 2001.

L’any 2007, es canvià a la Falla Grau, a la qual pertany des d’aleshores. I en aquesta comissió va ser Reina de la Festa, l’any 2010 i dos anys després, a les falles 2012 va ostentar el càrrec de Reina del Foc. Va pertànyer a la Cort D’Honor de la Fallera Major de Gandia 2013, Liliana Requena Pellicer, i per últim va ser Reina de la Falla del Grau l’any 2017.

Laura Puig sempre ha format part activa de la falla, participant en tots els actes fallers, i enguany a més a més és la comptable de la falla. Els seus pares, Benjamin Puig Capsir i Lolin Martí Miró, són del tipus de fallers que gaudeixen de vetlades al casal. Té una germana major, MªDolors, la qual ha tingut diversos regnats tant de menuda com de major, i ha sigut lotera de la falla en diverses ocasions.

En l’àmbit personal, Laura Puig és Tècnic Superior en Administració i Finances i actualment treballa en VisionAudio. Laura serà una magnífica fallera Major de Gandia perquè a més de la seua estima per la festa, té un gran saber estar i és una jove amb molta il·lusió.