Ligorio Ferrer

Mostra de Teatre Amateur de Gandia

La Mostra de Teatre Amateur de Gandia Ligorio Ferrer,  celebra la XV edició.

I és que este és un exemple més de que les Falles a més de la festa, té darrere un fort compromís amb la cultura i la llengua valenciana.

 Aquesta edició es celebrarà des del 18 de Gener fins al 9 de Març. Pròximament més informació