ORIGEN DE LES FALLES DE GANDIA

1930 Carrer Major

Aquesta festa naix dins de les celebracions de barri, apareixen grups de festers que organitzen la festa de les falles a l’estil de la capital. La festa comença amb “la plantà” i acaba amb “la cremà” de la falla. No existeix cap organització de la festa que fos més enllà d’aquests dos esdeveniments.

La primera falla de la qual tenim constància a Gandia es va plantar en 1876 a la plaça major de la ciutat, estava dedicada a la sàtira moral. És molt probable que anteriorment s’hagueren plantat més, ja que la premsa d’aquesta època no donava la importància que hui té el monument, a més la festa no era considerada de bon gust per part de les autoritats i es relacionava amb les classes més populars.
En 1885 es té constància d’un altre monument realitzat per a la inauguració del pont sobre el riu Serpis, com que el tramvia desapareixia i tenien que incorporar el ferrocarril que unia Carcaixent-Gandia-Dénia, plantaren la falla en una mena de festa inaugural.

No serà fins a 1927, quan el moviment intermitent d’imitació de la festa passarà a ser continu i de plena implantació a la ciutat de Gandia amb el naixement de la primera comissió fallera.

A partir de 1928 apareixen les falles fundacionals, les quals són nomenades així per que és a partir d’aquesta data quan les falles s’instauren ininterrompudament. Aquestes apareixen en el centre de la ciutat lloc de més concurrència comercial i trànsit de gents i una altra es desenvoluparà en el Grau, on la comunitat pescadora era molt important.

El exercici 1946-1947 va ser transcendent per la història de les falles en la ciutat de Gandia. Els monuments es plantaven anualment però l’entusiasme era diferent i intermitent. És en aquest moment quan es crea la Junta Local Fallera, organisme que s’encarrega de regular i gestionar la festa independentment de qualsevol organisme públic fins els nostres dies.