Aquest diumenge, 16 de febrer a les 16:30, serà la cavalcada de les Falles 2020.
Com bé sabeu, aquest any com a novetat, serà una cavalcada única en la que participen xiquets i majors tots junts.
Per tal d’aclarir alguns dubtes, volem informar d’algunes qüestions:
1) En el II congrés faller celebrat a finals del mes de març de 2019, set (7) falles van proposar fer una cavalcada única, fusionant la major i la infantil.
2) La votació a la proposta va obtenir: vots a favor: 43, vots en contra: 14, abstencions: 5, del total dels 63 congressistes presents. És a dir, quasi el 70% dels assistents.
3) En el mateix congrés faller, es va acordar eliminar els premis de comparsa i carrossa. Podran desfilar carrosses i comparses però sense banderí.
4) També la data de celebració dins del mes de febrer, i es va desestimar fer-la en dissabte.
5) En la Junta de Govern del mes de maig de 2019, es va acordar l’horari de començament de la cavalcada: 16.30 hores.
6) Es va acordar que, cada comissió dissenyaria la seua participació i desenvoluparia la seua cavalcada lliurement: ubicació dels majors i infantils, ubicació de les reines, etc. La falla manté la seua autonomia en aquest assumpte.
7) Les reines majors i infantils han d’anar vestides de valencianes/falleres.
8) Es va augmentar el nombre de banderins a 10.

Aquestes qüestions van ser tractades i refermades en la Junta de Govern del dia 14 de gener. Es va pregar a totes les comissions que intentaren mantindre el ritme de la desfilada, evitant talls durant el recorregut per tal de fer més fluida la mateixa.
Volem posar en comú aquests punts per al màxim coneixement del col·lectiu. Esperem que aquesta primera prova, inèdita a Gandia, siga un èxit per als participants i també per al públic.