La conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat hui en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la convocatòria d’ajudes per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de festes de les Falles, la Magdalena, les Fogueres i els Moros i Cristians, en l’àmbit del territori valencià durant l’any 2017.

En total, Política Lingüística destinarà 200.000 euros per a premiar i subvencionar l’edició en valencià del llibres de festes de les mencionades comissions. Aquesta quantitat suposa un increment de més del doble que l’any passat, concretament un 104,6% més, ja que al 2016 es destinaren 97.750 euros. A més, també suposa un augment del nombre de comissions de festes premiades, que passen de 105 a 198.

Podran optar a les ajudes les associacions i comissions de festes de les comissions de festes de les Falles, de la Magdalena, de les Fogueres i, per primera vegada, de les de Moros i Cristians legalment constituïdes, inscrites en el registre corresponent de l’administració, que complisquen els preceptes i requisits establits.

Concretament, per als llibres de les Falles i per als de Moros i Cristians es convoquen 70 subvencions amb una dotació total de 60.000 euros, respectivament. La quantitat destinada a les Falles representa un increment del 38,73% respecte a l’any passat.

El termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes als llibres de les Falles s’inicia aquest dijous i finalitzarà el 8 de febrer de 2017. Posteriorment, per a optar als premis, en el termini que acabarà el 15 de febrer de 2017, les entitats sol·licitants hauran de presentar, a la Direcció General de Política Lingüística cinc exemplars del llibre de la festa editat.
Els llibres objecte de subvenció hauran d’estar escrits en valencià, editats per l’entitat sol·licitant, disposar del corresponent depòsit legal, tindre una tirada mínima de 200 exemplars i fer constar en els crèdits del llibre que s’ha participat en esta convocatòria d’ajudes.

El model de la sol·licitud i els annexos podeu trobar-los ací:

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/18/pdf/2017_355.pdf